Confite Trade Oy aloitti toimintansa auttamalla suomalaisia, pääasiassa metallialan, yrityksiä vientitoimissaan saksankieliselle alueelle. Rinnalle tuli myös erilaisten koneiden etsiminen asiak-
kaiden tarpeisiin.

Alussa oli kysyntää vähän käytetyistä hyväkuntoisista metallintyöstökoneista, joiden avulla monet tarkatkin työt saatiin suoritettua. Markkinoilla alettiin kuitenkin vaatia uusia, suorituskykyisempiä ja tarkkoja koneita. Näin yrityksellemme koostui laatuluokan edustuspaketti yli kymmenvuotisen kokemustaustan auttaessa valmistajien valinnassa.

Me haluammekin palvella asiakkaitamme paitsi toimittamalla laadukkaan koneen, myös tehokkaan menetelmän valinnassa.
Tyytyväiset ja menestyvät asiakkaat ovat meille kunnia-asia.

Teemme kauppaa maahantuontina sekä agentuuripohjaisesti. Agentuurikaupan näemme monessa tapauksessa kustannustehokkaampana vaihtoehtona niin asiakasta kuin päämiestäkin ajatellen, koska arvonlisävero-osuuden rahoituskulut jäävät pois. Koneen valmistaja voi myös laskea tarkemmin koneen käynnistyksen ja sen ylläpidon aiheuttamat kustannukset.